Autor: Mihaela Cimić

Hola, zovem se Mihaela i učenica sam 3. G razreda. Fotografiram za školski list, a povremeno i pišem. Ako želite pričati na španjolskom, prava sam osoba za to.